Tävlingen

Tävlingen 2013

Tävling 2013: Författare sökes!

Var med i vår tävling och vinn en språkresa utomlands! Tävlingen går ut på att skriva en kort uppsats med titeln ”Mitt bästa språkminne”. Uppsatsen ska  handla om när det är bra att kunna främmande språk och eleverna ska illustrera det genom att även ge ett personligt exempel från sitt eget liv. Texten ska vara på ett språk som talas i Europa med undantag för svenska och engelska. Uppsatsen måste även översättas till antingen svenska eller engelska men det är endast uppsatsen i originalspråk som ligger till grund för juryns beslut. Eleverna kan även välja att komplettera uppsatsen med en bild (foto, illustration m.m.). Bilden vägs in i helhetsbedömningen av tävlingsbidraget men det är inte obligatoriskt att ha med en bild.

Du som går i årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet har din chans nu!

Skriv en kort uppsats om när det är bra att kunna främmande språk och om ett ”språkminne”. Tävlingen är individuell och det får bara finnas en författare till varje uppsats. Uppsatsen ska vara mellan 150 och 200 ord lång och skickas in som ett Word-dokument till adressen sprakdagen@stockholm.goethe.org. I mejlet måste den tävlande också ange fullständigt namn, namn på skola, årskurs, postadress, telefonnummer, och för omyndiga tävlande även ansvarig vuxen.

Tävlingsbidragen skall vara oss tillhanda senast den 16 september 2013. Första pris är ett presentkort på en språkresa utomlands och vinnaren bjuds dessutom in till Stockholm till prisutdelning på Europahuset den 26 september 2013. Om vinnaren inte är myndig krävs målsmans tillstånd, dels för att få resa till prisutdelningen i Stockholm och dels för att få åka på språkresan. Presentkortet är personligt och får inte överlåtas. Kostnad för inrikesresa i Sverige tillkommer. Om vinnaren inte har bokat en resa senast den 1 maj 2014 makuleras presentkortet.

REGLER FÖR SPRÅKDAGENS UPPSATSTÄVLING

Tävlingstema
Nätverket Språkdagen i Sverige anordnar en tävling för att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt.

Vem kan delta?
Tävlingen riktar sig till elever vid svenska skolor som går i årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet.

Hur gör man för att delta?
Flera deltagare från samma klass eller skola får delta men deltagarna tävlar individuellt. Deltagare under 18 år måste ha en vuxen som ansvarar för deltagaren under hela projektet och som kan delta i prisceremonin.

För vinnaren bekostar tävlingsarrangören, Nätverket Språkdagen i Sverige, resan till och från Stockholm för att delta i prisceremonin för en ungdom och en medföljande vuxen.

Vilka regler gäller för bidragen?

- Uppsatsen på mellan 150 och 200 ord (och eventuellt bild) ska skickas in till tävlingsarrangören i Word-format. Vi accepterar enbart tävlingsbidrag som skickas till mejladressen sprakdagen@stockholm.goethe.org.

- Upphovsrätt: Bidraget måste vara skrivet av den tävlande. Innehållet får inte uppfattas som stötande och strida mot gällande yttrandefrihetslagstiftning. Om den tävlande väljer att bifoga en bild måste det vara en bild som den tävlande har tagit själv eller som inte är upphovsrättsskyddad. Den ansvarige vuxne (eller myndig tävlande) måste försäkra sig om att villkoren uppfylls.

- Deltagarna har fullt ansvar för sina bidrag och förbinder sig att utan kostnad överföra bidragen till tävlingsarrangören, Språkdagen i Sverige. Tävlingsarrangören ska ha rätt att fritt använda, reproducera, anpassa, publicera och sprida bidragen i samband med tävlingen.

Val av vinnare och priser
Bidragen kommer att väljas ut av en jury bestående av bland annat representanter för Språkdagen i Sverige, en företrädare för Europeiska kommissionens representationskontor i Sverige och en representant för Skolverket.

Vinnarna kommer att väljas ut enligt följande kriterier: budskapets tydlighet, kvalitet  och originalitet.

Vinnaren kommer att inbjudas till en prisceremoni i Stockholm den 26 september 2013. Resa och logi kommer att bekostas för en ungdom och en medföljande vuxen. Vinnaren kontaktas av samordnaren senast den 18 september 2013 och bör alltså kunna resa till prisceremonin i Stockholm med kort varsel.

Juryns beslut är slutgiltiga och går inte att bestrida.

Ansvar
Arrangörerna kan inte hållas ansvariga för att tävlingen ställs in, senareläggs eller ändras på grund av oförutsedda händelser.

Godkännande av reglerna
Ett deltagande i tävlingen innebär att dessa regler godtas fullt ut.

 

Vinnare 2013
På den Europeiska språkdagen den 26 september 2013 bjöds vinnarna i uppsatstävlingen in till Europahuset i Stockholm.

Första pris gick till Fabienne Reitz från Internationella gymnasiet i Uppsala som blev tilldelad en presentcheck på en språkresa utomlands. Hon läste upp sin uppsats på både tyska och svenska:


Mein bestes Spracherlebnis

”Gibst du mir bitte mein Bock?“ fragt Johan. ” Do you know what a Bock is?“ lacht Clémence. ”My Buch! No, what is a Bock?“ fragt Johan. ”It's the husband of the cheese!“ antwortet Clémence überzeugt. ”What? Cheese? Milk?!“ Lacht Johan und wir stimmen ein. ”No! The husband of the 'bäääh'“ sagt Clémence und grimassiert. Alle lachen. ”You mean the husband of the sheep?“ fragt jemand.

In einem alten Opel Corsa, zu siebt zu sitzen ist nicht immer leicht. Doch sich dabei kaum verständigen zu können macht die Sache wirklich kniffelig!

Bei sieben Personen, vier Sprachen und davon keine gemeinsame, geschehen so allerlei Missverständnisse. Doch es gibt zweierlei Menschen, die denen der Mut fehlt, die es nicht versuchen und einfach still sind und die die sich mit Händen und Füßen, gemischten Sprachen, Zeichen, Lauten und anderem versuchen sich zu verständigen und dabei so viel mehr lernen als in einer Unterrichtsstunde im Klassenraum.

Ich möchte allen die eine Sprache lernen wollen, empfehlen das sie sich der Sprache einfach aussetzen, die Zurückhaltung loslassen, den Charme spielen lassen und sich Kopfüber in das Vergnügen reinstürzen! Es wird Fehler geben, es wird nicht perfekt sein, es könnte sogar total Schiefgehen - doch, es wird dich verbessern, es gibt dir neue Erfahrungen und es wird vor allem Spaß machen!

 

Mitt bästa språkminne

”Kan du ge mig min bock?“ frågar Johan. ”Vadå Bock? Vet du vad en bock är?“ skrattar Clémence. ”Oj! Min bok! Nej, vad är en bock?“ frågar Johan wieder. ”Det är maken till osten!“ * svarar Clémence övertygat. ”Va? Ost? Mjölk?!“ skrattar Johan och de andra gör likaså. ”Nej! Maken till 'bäääh'n“ säger Clémence och gör en grimas. Alla i bilen skrattar. ”Du menar fårets make?“ är det någon som frågar till slut.

Att sitta sju personer i en Opel Corsa * är inte sådär jätte lätt. Om man sedan inte förstår varandra så väl heller blir det hela rätt tufft.

Sju personer, fyra språk och inte ett enda gemensamt gör att det uppstår en del missförstånd. Men det finns olika slags människor, de ena som inte vågar, inte försöker och istället är tysta men så finns det också dessa som med händer och fötter, blandade språk, tecken/symboler, läten och annat försöker kommunicera med andra. Det är genom sådant som man lär sig mycket mera än på en hel lektion i ett klassrum.

Jag vill hälsa till alla de som vill lära sig ett språk att de borde utsätta sig för att inte komma undan språket, de ska släppa blygheten, visa charmen och störta sig på det roliga! Det kommer bli fel, det kommer inte att vara perfekt, det skulle till och med kunna gå helt åt skogen – men, du kommer att förbättras, du kommer få nya erfarenheter och främst av allt kommer det att bli sjukt roligt!

 

Andra pris gick till Katerina Koblik från Dragonskolan i Umeå. Hon skrev sin uppsats på ryska:

 

Зачем нужно учить дополнительные языки?

Знание другого языка, отличного от основного языка страны проживания, часто может показаться ненужным, но со временем всё чаще встречаются ситуации, при которых этот другой язык либо нужен, либо знание этого языка даёт какие-то преимущества. Например, знание языка может быть полезно, когда отправляешься в страну, где говорят на этом языке или если встречаешь людей, для которых этот язык является родным. Язык также способствует лучшему пониманию литературы и культуры страны.

И хотя для меня русский язык является родным, изучение его как дополнительного языка даёт мне возможность лучше узнать страну моих родителей и родственников. И для меня он часто оказывался полезным. Например, когда мы проходили в школе тему Вторая мировая война и писали сочинение о ней. Когда я искала информацию в интернете по этой теме, я могла читать статьи о ней не только на английском и шведском, но и на русском. И тогда я заметила, что в зависимости от того, кто автор статьи, информация различалась. И я смогла изучить информацию с разных точек зрения. Я стала лучше разбираться в этом и заметила разный подход к некоторым событиям, а так же находила информацию, которую некоторые стороны замалчивали.

 

Att kunna ett främmande språk kan ofta verka onödigt, men med tiden stöter man allt oftare på tillfällen där det antingen har varit nödvändigt att kunna ett extra språk, eller bara varit praktiskt. Till exempel kan det vara väldigt användbart att kunna ett främmande språk då man far till ett land där språket talas eller om man möter någon som talar samma språk. Språket ger en också en bättre uppfattning av kulturen och litteraturen.

För mig är detta främmande språk ryska och det ger mig möjligheten att bättre förstå mig på mina släktingars land. Och så har det vid flera olika tillfällen visat sig användbart att kunna detta språk. Ett exempel är när vi gick igenom andra världskriget i skolan och sedan skull skriva en text om det. Under tiden då jag sökte efter information på internet gällande detta ämne, kunde jag läsa svenska och engelska artiklar, men också ryska. Och då märkte jag att informationen skiljs åt beroende på om det står skrivet av en ryss eller t.ex. en amerikan. Då fick jag en flervinklig bild av händelsen och kunde förstå mig bättre på bl.a. ländernas relationer på den tiden och får reda på viss information som någon, av olika anledningar, skulle vilja gömma.

 

Tredje priset gick till Alva Olin-Karlsson på Europaskolan i Strängnäs. Hon skrev sin uppsats på franska:

 

Mon meilleur souvenir linguistique!

J’ai vécu mon meilleur souvenir linguistique il y a environ six mois. Je faisais alors partie d´un projet municipal pour le développement de la formation des filles en Afrique. J’ai donc passé dix jours dans l’école d’un petit village située dans la steppe, en Tanzanie. Les habitants de Tanzanie ne parlent pas tous la même langue. Les étudiants qui habitent dans la steppe sont Masaïs et leur langue maternelle est le massaï tandis que les professeurs qui viennent de la ville parlent le swahili.

Nous avions un interprète. Un jour ce dernier a tenu un très long discours, d’abord en massaï puis traduit en swahili. Ensuite, un professeur traduisait en anglais et finalement nous traduisions en suédois. Il a fallu environ trois heures pour traduire l´histoire en quatre temps!

De plus, au cours de la semaine, l´histoire fut racontée différemment et il y a eu beaucoup de malentendus. C´est un souvenir très drôle qui me fait toujours sourire. En dépit de nos langues différentes, nous pouvons coopérer. J’ai réalisé que c´est très important et amusant d’apprendre plusieurs langues et d’avoir la capacité de communiquer avec le monde entier!

 

Mitt bästa språkminne!

Mitt bästa språkminne upplevde jag för ungefär ett halvår sedan. Jag var delaktig i ett projekt inom min kommun som framförallt fokuserade på flickors utbildning men också bland annat innebar att utveckla elevdemokratin på en skola i en liten by ute på Tanzanias masaistäpp. Jag var där i tio dagar. Befolkningen i Tanzania talar inte alla samma språk. Eleverna på skolan som bor ute på stäppen är masaier och deras modersmål är då masai, medan lärarna som kommer från staden bara pratar swahili.

För att vi skulle förstå fick någon tolka till oss. En dag hölls det många och långa tal. Först berättades de på masai och blev sen översatta till swahili. Sen tolkade en lärare till engelska och till sist översattes talen till svenska. Det tog ungefär 3h och när historien dras i fyra led kan man räkna med att den förändras och under veckan blev det en del missförstånd.

Detta är ett roligt minne som verkligen får mig att dra på mungiporna och trots att vi pratar olika språk kan vi ha ett utbyte och sammarbete med varandra. Det får mig att inse hur viktigt och roligt det är att lära sig flera språk och kunna kommunicera med alla runt om på vår jord!

Vinnare 2012

Vinnaren Olivia Walter (15 år) från Lugnvik kom med sin tysklärare till Stockholm för att ta emot priset - en språkresa till ett valfritt europeiskt land. Olivia uppträdde även för att framföra en musikalisk version av sin dikt Still.

 

Första plats: Olivia Walter med dikten Still (tyska) 

Andra plats: Henrik Wikström med dikten Die Welle (tyska)

Tredje plats: Carl-Vincent Reimers med dikten La tolérance ou les mots pour le dire (franska)

Fjärde plats: Julia Harryson med dikten Stress (tyska).

 

Plats 1:

Still (Olivia Walter)

Still, wie die Blume sich im Winde wiegt
wie ein Spiel
Still, wie das Meer vor ihr liegt
kein Ende, kein Ziel
Still, wie die Zeit verstreicht
unbemerkt, trotzdem da
so langsam, so leicht
so fern, und doch so nah
und still wie der Klang der Nacht
ein sanfter Traum zum Leben erwacht

Still…

Tyst

Tyst, som blomman rör sig i vinden
som en lek
Tyst, som havet ligger framför henne
inget slut, inget mål
Tyst, som tiden förflyter
omärklig, men ändå där
så långsamt, så lätt
så långt borta, och ändå så nära
und tyst som ljudet av natten
en mjuk dröm som vaknar till liv

Tyst…

Plats 2:

Die Welle (Henrik Wikström)

Die Welle steht hoch vor mich.
Und es passiert.
Ich will nicht nass werden.
Und sie will mich nicht mitnehmen.
Weil ich allein in meinen Gedanken bin.
Und das ist wie es sollte sein.
Was alle andere denken geht mich nicht an.
Nur wenn du allein bist, kannst du dich selbst sein.
Nur wenn du unter Wasser bist, kannst du deutlich sehen.

Plats 3:

La tolérance ou les mots pour le dire (Carl-Vincent Reimers)

Ses yeux sont baissés et j’entends ses pensées
Elles sont aussi présentes aussi tangibles
Que les battements de mon coeur.
Comme si les mots étaient accrochés
Dans l’air entre nous
Honnêtes
Concrets
Détachés

Si près, mais pourtant si loin
Si simple, mais pourtant si compliqués.
Comme un auteur souffrant du syndrome
De la page blanche, je cherche à tâtons

Les mots que je veux dire.
L’esprit de l’homme est insuffisant

Trop logique et trop mathématique
Trop analytique et trop catégorique
Pour exprimer l’évidence
Tu lèves les yeux et tu tournes les épaules

Plus rien ne me retient
Les obstacles sont épuisés
Alors enfin j’ose te tendre la main
Mes lèvres s’ouvrent et mes poumons se soulèvent,

 « Pardon ».

 La tolérance ou les mots pour le dire

Du tittar inte men jag ser att du tänker
Din tanke är lika närvarande
Som slagen från mitt eget hjärta
Som om orden hängde i luften

Så nära men ändå så långt bort
Så enkelt men ändå så ofattbart svårt
Likt en författare med skrivkramp
Famlar jag efter orden jag vill säga

 

Det är som om vi människor vore
För komplexa, för matematiska,
För analyserande och för kategoriserade
För att kunna yttra det allra klaraste

Då lyfter du blicken och ändrar hållning
Jag kan inte längre vänta
Jag känner hur känslorna bryter sig fria

Från intellektets tunga bojor inom mig
Och först då,
När alla hinder är borta,
Vågar jag sträcka ut en hand
Läpparna öppnas och lungorna fylls
Jag säger det,

 

”Förlåt”.

Plats 4:

Stress (Julia Harryson)

 

Das Blinzeln meiner Augen entspricht einem ununterbrochenen Klopfen.
Ein Klopfen an meiner Tür.
Immer ist jemand da, der erwartet und verlangt
Das Klopfen wird immer härter, der Druck stärker – wofür?

Damit das Herz schneller schlägt wie das Trommeln, bevor die Staben die Zimbel trifft?
Damit das Blut gewandter pumpt und durch die Venen brennend fliesst als wäre es voller Gift?
Die Tränen strecken sich zu den Augen und gestalten einen blanken Blick.
Das salzige Wasser fällt und verschmiert die Maske, welche den Körper darstellt als kontrolliert und schick. 
Das Atmen ist schwer, die Lungen zu klein um Luft aufzunehmen.
Die Muskeln steif wie Stein, kann man das schmerzlos überleben?  

Ich lasse meine Augenlider fallen, lasse sie zu.
Das Klopfen hört endlich auf, jetzt ist Ruh. 
Der Körper ist unter eigener Kontrolle, die Tür kann aufgemacht werden nach freien Willen,
Ich wünschte bloss, es wäre nicht nur in meinen Träumen so, sondern auch im wahren Leben. 

Stress

 Blinkandet av mina ögon motsvarar oavbrutna knackningar.
Knackningar på min dörr.
Det är alltid någon där som förväntar sig och kräver
Knackningarna blir allt hårdare, trycket starkare - men för vad?

För att hjärtat ska slå snabbare likt trummandet innan stavarna träffar cymbalen?
För att blodet ska pumpa hastigare genom ådrorna, brännande som om de var fulla av gift?
Tårarna sträcker sig till ögonen och gestaltar en glänsande blick.
Det salta vattnet faller och smetar ut masken, som representerar kroppen som kontrollerad och chic.
Att andas är tungt, lungorna är för små för att ta in luft.
Musklerna stela som sten, kan man överleva detta utan smärta?

Jag låter mina ögonlock falla igen, låter dem vara stängda.
Knackningarna upphör slutligen, nu är det ro.
Kroppen är under egen kontroll, dörren kan öppnas efter eget behag,
Jag önskar bara att det inte bara var så i mina drömmar, utan också i verkliga livet.