Syftet med språkdagen

Vad är syftet med Europeiska språkdagen?

  • Göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt det är att lära sig språk.
  • Öka medvetenheten kring ALLA de språk som talas i Europa.
  • Uppmuntra till ett livslångt lärande av språk.
Språk för livet

Europeiska året för språk 2001 lyckades framgångsrikt engagera miljontals människor i 45 länder i firandet av den språkliga mångfalden och av fördelarna med att kunna tala ett främmande språk.
Många människor, både gamla och unga, uppmuntrades till att börja lära sig ett språk eller till att känna sig stolta över sina befintliga språkkunskaper.
Beslutsfattare med ansvar för språkinlärning uppmuntrades till att underlätta för människor att lära sig olika språk och att föra en språkfrämjande politik.

Vad handlar det om?

Även om många är överens om att alla borde kunna tala ett främmande språk så är det i många länder bara hälften av befolkningen som kan det.
Sällan har väl möjligheterna varit större att arbeta eller studera i ett annat europeiskt land, men många har så bristfälliga språkkunskaper att de tvingas avstå.
Globalisering och ett förändrat ägandeskap i näringslivet innebär att medborgarna behöver allt bättre språkkunskaper för att kunna arbeta i det egna landet.
Europa har en stor språkskatt – det finns över 200 europeiska språk, för att inte tala om alla andra språk som talas av medborgare vars familjer kommer från andra kontinenter. Detta är en viktig resurs som bör tas till vara, användas och vårdas.
Att lära sig andra människors språk är ett sätt att lära sig förstå andra bättre och överbrygga kulturella skillnader. Och självklart är du aldrig för gammal för att lära dig ett nytt språk!